DISCLAIMER

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door de TrustedBelgianWebshop met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. TrustedBelgianWebshop Keurmerk verstrekt door middel van deze website enkel informatie over de door TrustedBelgianWebshop gecontroleerde eigenschappen van Belgische webshops. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

TrustedBelgianWebshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. TrustedBelgianWebshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de TrustedBelgianWebshop opgenomen informatie.

Hoewel TrustedBelgianWebshop alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TrustedBelgianWebshop niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden, of het verkeerdelijk gebruik van ons keurmerk op webshops.

Verwijzingen naar sites die niet door TrustedBelgianWebshop worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel TrustedBelgianWebshop uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, en de shops die worden toegelaten tot ons keurmerk, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door TrustedBelgianWebshop worden onderhouden worden afgewezen.

Indien de keurmerk drager aantoonbaar onwillig is en/of vaststaat dat de aanbieder niet volgens
de wet en/of de TrustedBelgianWebshop code heeft gehandeld, kan TrustedBelgianWebshop het
recht tot het gebruik van het label met onmiddellijke ingang ontzeggen. De labeldrager is
dan verplicht het keurmerk binnen 24 uur na melding van de website te verwijderen op
straffe van een dwangsom van 50 euro per dag.

Het keurmerk logo dient altijd voorzien te zijn van een link naar zijn persoonlijke pagina
op de website van TrustedBelgianWebshop.

Na ontvangst van de betaling en controle of de webshop aan onze voorwaarden voldoet, zal het logo van ‘TrustedBelgianWebshop’ per e-mail worden toegezonden.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De toestemming echter om het
label verder te gebruiken hangt af van een jaarlijkste controle of de webshop voldoet aan de voorwaarden.

Opzegging is op ieder moment mogelijk. Bij opzegging dient het keurmerk onmiddellijk
verwijderd te worden van de webshop, net zoals elke vermelding naar TrustedBelgianWebshop.